Tisková konference k projektu NORDTRANS

Společnost NEWTON Technologies se spolu s Technickou univerzitou v Liberci a norskou univerzitou NTNU v Trondheimu účastní výzkumného projektu NORDTRANS. K představení projektu a vývoji řečových technologií pro severské jazyky proběhla také tisková konference s ukázkou uplatnění v aplikaci Beey.

Tisková konference s prezentujícími účastníky projektu NORDTRANS

Setkání proběhlo dne 24.11. 2022 v prostorech NEWTON Technologies v Praze. Za pořadatele prezentovala Lenka Weingartová, hlavní řešitelka projektu. Dále své výzkumné aktivity představili Petr Červa a Jan Nouza z Technické univerzity v Liberci, a především hosté z NTNU – Janine Rugayan a Torbjørn Svendsen. Celá prezentace probíhala v angličtině a její záznam je dostupný zde.

Cílem projektu podpořeným Norskými fondy bylo vytvořit prakticky využitelný systém pro rozpoznávání a přepis řeči v norštině a švédštině. Na TUL se tým Petra Červy věnoval především vývoji pokročilého ASR systému, což mělo za výsledek komplexní neuronovou síť pro rozpoznávání norštiny o 140 milionech parametrů a natrénované na 900 hodinách nahrávek. Výsledky tohoto systému u většiny testovacích dat dopadly lépe, než systém od společnosti Microsoft, která patří mezi globální špičky na trhu.

Další výzkum v Liberci se týkal extrakce vybraného mluvčího ze zašuměného signálu, což je skvěle využitelné pro zvýšení přesnosti rozpoznávače u nahrávek z hlučného prostředí nebo u horších nahrávek, kde mluví více lidí zároveň. Na norské univerzitě NTNU se mezitím věnovali dalším možnostem, jak otestovat přesnost (resp,. chybovost) rozpoznávače, jelikož běžně používaná technika WER (word error rate) neumí odlišit závažnost chyb (např. chyba v pozměněné předložce má pro srozumitelnost výsledného textu nižší váhu než nahrazení plnovýznamového slova za jiné, podobně znějící).

V NEWTON Technologies jsme se naopak snažili hotový systém rozpoznávání využít v praxi. Využijete-li ho tedy v naší veřejně přístupné aplikaci Beey, můžete si nechat přepsat do textu vlastní audio nahrávku, video, přímo diktovanou řeč, nebo třeba i živě streamovaný televizní či rozhlasový pořad. Vzniklý přepis můžete již v průběhu transkripce upravovat a strukturovat dle vlastních potřeb v uživatelsky příjemném editoru. Výsledný text se vám také automaticky rozdělí na úseky dle mluvčích a zůstane propojený se zvukovou stopou, je tedy velmi jednoduché vygenerovat si automatické titulky nebo využít funkce inteligentního překladu do cizího jazyka.

Účastníci tiskové konference měli možnost vyzkoušet si aplikaci Beey sami s kreditem na dvě hodiny přepisu zdarma. Mohli se tak na vlastní oči přesvědčit, že se jedná o skutečně kvalitní produkt, který šetří čas i práci mnohým skupinám uživatelů. Často Beey využívají například novináři pro přepis rozhovorů, zastupitelstva a instituce pro zápisy ze schůzí, jednání a veřejných vystoupení, soudní zapisovatelé pro doslovný přepis soudního procesu, monitorovací agentury pro vytvoření fulltextově prohledávatelného archivu, překladatelé a titulkátoři při tvorbě skrytých i cizojazyčných titulků a mnozí další. S projektem NORDTRANS se nám otevřely dveře i mezi další uživatele, a tak mezi zájemce o naše služby patří například i norská policie.

Chtěli byste se o projektu NORDTRANS nebo aplikaci Beey dozvědět více? Podívejte se na pozvánku a materiály k tiskové konferenci, nebo nám přímo napište na feedback@beey.io.

Rozpoznávejte mluvenou řeč ve 20 jazycích

Angličtina

Bosenština

Bulharština

Černohorština

Čeština

Chorvatština

Italština

Maďarština

Makedonština

Němčina

Norština

Polština

Rumunština

Ruština

Slovenština

Slovinština

Srbština

Španělština

Švédština

Ukrajinština

Přejít nahoru