Workflow

Kompletní řešení pro automatizaci monitoringu TV, rozhlasu a multimédií na internetu


Jedinečný systém monitoringu mluveného slova (TV pořady, videa, podcasty, internetové vysílání)
prostřednictvím automatického přepisu včetně jeho případné editace, propojení se záznamem a archivace.
Vyladěné moduly včetně pracovních postupů je možné si pořídit jako celek, nebo si jen některé části napojit na vlastní systém.

Poskytneme zaškolení, dostatečný prostor pro testování i možnost úprav jednotlivých modulů dle individuálních potřeb.

Nahrávání a archivace
(Landeck)

Příjem TVR a rozhlasového vysílání
Zpracování a překódování
Přepis a archivace
Propojení přes API

Plánování
(TeamUp)

Plánování přepisů
Spolupráce editorského týmu
Přidělení úkolů
Automatické přeposlání klientovi

Rozpoznání a přepis řeči
v reálném čase

Rozpoznání a převod hlasu do textu
Provázání zvukové stopy s textem
Automatické překlady do jiných jazyků
Detekce mluvčího, časové značky
Formátování a interpunkce

Editace v průběhu přepisu

Kontrola automaticky přepsaného textu hned po zahájení přepisu
Real-time přepis i editace streamu
Nadpisy, identifikace mluvčích (SpeakerID)
Korektury profesionálními editory

Titulky

Automatické generování titulků
Úprava formy a časování s využitím zvukové vlnky
Volba délky, formátu, barvy
Možnost automatického překladu se zachováním časových značek

Zveřejnění
(Beey Publish)

Plug-in s multimediálním přehrávačem
Zveřejnění doslovného přepisu i synchronizovaného videa s titulky
Archiv pro fulltextové vyhledávání
Zvýraznění klíčových slov

Co můžeme nabídnout?

Vyberte si dle vlastních potřeb!

Automatický přepis zvukových a obrazových souborů na text s možností editace

Vyladěný systém na přepis velkého množství pořadů

Celé workflow nebo propojení na místní systémy

Komplexní řešení pro stream i offline zpracování

Přizpůsobení individuálním potřebám partnera

Zaškolení místního týmu editorů

Předání zkušeností s automatizací celého procesu

Napište nám

Alternative Text