Automatický přepis řeči na text: Revoluce ve státní správě a úředních jednáních 

Jak a proč používat moderní systémy pro převod řeči na text ve veřejném sektoru.

Slova, se kterými se v pracovním prostředí setkáváme stále častěji, jsou automatizace, efektivita a umělá inteligence (AI). Není vždy jednoduché je aplikovat v praxi, obzvlášť ve veřejném sektoru, kde je důraz kladen na bezpečnost dat a spolehlivost systémů.  

V některých případech však moderní technologie prokazatelně pomáhají, například při přepisu jednání, zasedání a dalších veřejných schůzí. Tradiční metody přepisu, jako je např. stenografie, jsou totiž časově náročné a často náchylné k chybám.  

On-line aplikace Beey, založená na technologii automatického převodu řeči na text (anglicky Speech-to-Text nebo Automatic Speech Recognition, zkráceně ASR), je vybavena praktickým a výkonným editorem. Představuje revoluční způsob, jak se státní správa a vládní sektory mohou vypořádat s nutností doslovného přepisu.

Výhody technologie automatického přepisu řeči na text

Aplikace Beey pro přepis řeči na text nabízí nepřehlédnutelné výhody pro státní správu i samosprávy. Převod řeči na text umožňuje snadno zaznamenávat a archivovat úřední jednání, schůze a zasedání. Namísto ručního psaní poznámek mohou úředníci a účastníci jednání použít Beey k automatickému přepisu mluveného slova do textové podoby. Tím se zajišťuje přesnost a úplnost záznamu a významně šetří čas a úsilí pověřených úředníků. Pokročilé algoritmy aplikace zajišťují vysokou přesnost při přepisu mluveného obsahu a poskytují ideální podklady pro případné ruční zásahy při finální kontrole dokumentace. 

Automatizací procesu mohou státní správa a vládní sektory ušetřit cenné zdroje, které by jinak byly věnovány na ruční zpracování. Toto přesunutí zdrojů umožňuje organizacím zaměřit se na své hlavní odpovědnosti a zároveň těžit z efektivity moderních technologií.

 

Intuitivní editor pro zvýšení produktivity

Jednou z klíčových funkcí aplikace Beey je intuitivní editor, pečlivě navržený k usnadnění práce uživatelů při opravování textu a spolupráci v týmech. Editor zajišťuje provázání zvukové stopy s přepsaným textem, což umožňuje uživatelům doladit přepis v nejasných úsecích, vyhledávat v textu a spolupracovat s kolegy v reálném čase. Praktické klávesové zkratky, přehrávač a další pomocné funkce nejen zvyšují produktivitu, ale také zajišťují, že konečný doslovný přepis nebo zápis jednání splňuje specifické požadavky státní správy a vládní dokumentace. 

Systém také usnadňuje integraci dalších údajů, jako je identifikace mluvčích, strukturované nadpisy, štítky a kontextové poznámky, což dále obohacuje kvalitu přepsaného obsahu. Díky této úrovni detailu a flexibility představuje aplikace Beey optimální řešení pro jedinečné potřeby orgánů státní správy a veřejného sektoru. 

Soukromí a zabezpečení

Bezpečnost dat je naší nejvyšší prioritou, aplikace dodržuje nejvyšší standardy šifrování a ochrany citlivých informací. Pro klienty z oblasti státní správy a samospráv, kteří často operují s vysoce citlivými informacemi, je navíc k dispozici on-premise řešení, což umožňuje přepis pomocí Beey v rámci jejich vlastního systémového zabezpečení. K jednotlivým projektům v aplikaci má přístup vždy pouze uživatel, který je vytvořil, nebo kterému byly projekty přímo nasdíleny. 

Kde se můžete s Beey setkat?

Jak probíhá práce s Beey ve veřejné správě a která pracoviště již technologii automatického přepisu využívají? Jako součást digitalizace administrativních procesů může Beey modernizovat způsob, jakým se státní správa a vládní sektory vypořádávají s přepisem a dokumentací. 

Ministerstvo spravedlnosti

Systém Beey pro převod řeči na text je využíván Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci projektu financovaného z Národního plánu obnovy. Díky tomu je s aplikací Beey možné pořizovat přepisy všech soudních jednání v ČR, ale také interních porad či výslechů na pracovištích Vězeňské služby ČR.  

Jak probíhá přepis soudního jednání: 
  • Jednací místnosti a síně jsou vybaveny kvalitní nahrávací technikou, která poskytne oddělené nahrávky z jednotlivých mikrofonů na místech soudce, obhajoby, obžaloby a řečniště.  
  • Tyto soubory se dále zpracují v aplikaci Beey; tam se nahrávky spojí v jeden projekt, který zůstane rozdělen dle jednotlivých mluvčích.  
  • Proběhne automatický přepis, pro který Beey vždy použije ten nejkvalitnější úsek z dostupných nahrávek.  
  • Nahrávka je s přepsaným textem spojena časovými značkami; ty usnadňují orientaci v textu.  
  • Současně s automatickým přepisem probíhá ruční kontrola pověřeným úředníkem, který případně opraví důležité údaje. 
  • Delší jednání je možno rozdělit do několika projektů a sdílet s dalšími uživateli, což výrazně zrychlí proces kontroly a editace. 
  • Hotový přepis lze exportovat v několika formátech a archivovat. Maximální důraz při tom dáváme na soukromí a zabezpečení dat proti zneužití. 

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR 

Aplikace Beey se v současné době využívá pro přepis jednání Poslanecké sněmovny, kde je předchozí systém stenografického oddělení postupně nahrazován automatickým přepisem s ruční kontrolou pověřenými úředníky. Kromě samotné transkripce se používají i další součásti platformy Beey Workflow: od nahrání streamovaného jednání, naplánování a rozdělení projektů po zveřejnění hotového přepisu po kontrole. Takto automatizovaný proces může ušetřit významnou část času oproti ručnímu přepisu ze záznamu.  

Pro potřeby specifického formátování zápisů a transkriptů zde Beey umožňuje exportovat další údaje, metadata a rozšířené možnosti editace dle požadavků projektu.  

S použitím databáze osob proběhlo také úspěšné nasazení technologie SpeakerID pro identifikování konkrétních mluvčích na základě hlasu, což dále zvyšuje přesnost automatického přepisu a zkracuje čas potřebný na nezbytné editace. 

Městská a obecní zastupitelstva

Technologii pro automatický přepis řeči na text v aplikaci Beey používá již téměř 80 jednotlivých zastupitelstev měst a obcí po České republice a na Slovensku. Při napojení na kvalitní nahrávací techniku může být přepis zasedání rady a dalších orgánů zhotoven během zlomku času, což zjednodušuje zpřístupnění zápisu porad veřejnosti a zvyšuje transparentnost vedení městských a obecních orgánů. 

Na některých úřadech, například města Mikulov (více informací zde), byla provedena integrace nahrávacího zařízení pro přepisy v Beey spolu s hlasovacím systémem. Takové propojení technologií umožňuje kromě přesného záznamu o hlasování i identifikovat jednotlivé účastníky debaty v automatickém přepisu. 

„Aplikaci Beey jsme nasadili především z důvodu otevřenosti a transparentnosti radnice, kvalitnějšího a efektivnějšího přístupu k občanům, co se týká přenosu ze zastupitelstva města. Díky tomu, že propojení audio záznamu a přepisu funguje skvěle, tak celý systém zefektivní práci zapisovatelky a zkrátí práci s přepisem zhruba třikrát až čtyřikrát.“

Jitka Sobotková, starostka města Mikulov

Jak probíhá automatický přepis v Beey 

Aplikace umí zpracovat většinu běžně dostupných audio i video formátů. Při použití kvalitního mikrofonu lze dosáhnout téměř 100% přesnosti přepisu a zapisovatelka může již v průběhu zasedání opravovat případné nedostatky. K rychlé a snadné editaci slouží přehrávač s nastavením rychlosti, který lze ovládat i podle pozice kurzoru v přepsaném textu. Samotný editor má řadu klávesových zkratek a dalších funkcí, které byly vyvinuty ve spolupráci s profesionálními zapisovatelkami pro zefektivnění práce s textem. 

Po ukončení automatického přepisu i editací lze transkript exportovat do mnoha formátů, celý přepis automaticky přeložit do cizích jazyků, vytvořit titulky k audiovizuálnímu záznamu jednání, nebo vygenerovat krátké shrnutí pomocí AI sumarizace. Shrnout lze celý projekt i konkrétní úseky, nebo k nim přidat štítky či komentáře. 

Hotový projekt je možné také publikovat na web pomocí pluginu Beey Publish, který propojuje interaktivní přehrávač s přepisem, ilustruje rozdělení mluvčích, zvýraznění klíčových slov a další analytické údaje. Pro zveřejnění na sociální sítě doporučujeme využít možnost otitulkování konkrétního úseku či projevu a exportování dané části videa s vypálenými titulky v obraze pro lepší přístupnost znevýhodněným občanům. 

Přínosy

Nejnovější řečové technologie pro automatický převod audia a videa do textu představují revoluční posun ve způsobu, jakým se státní správa a vládní sektory vypořádávají s požadavky na vytváření veřejně přístupných přepisů. S přínosem technologie automatického přepisu mohou administrativní pracovníci zvýšit efektivitu práce, přesnost výsledků a optimalizovat náklady u klíčových procesů dokumentace. 

Máte zájem o inovace v oblasti řečových technologií a možnosti, jak by vám mohly usnadnit práci?

Vyzkoušejte si Beey při přepisu jednání a následné protokolaci nebo zpřístupnění audiovizuálního obsahu znevýhodněným občanům.
Pro více informací nás kontaktujte na support@beey.io nebo si založte zkušební účet zdarma na editor.beey.io.

Přejít nahoru