Beey se stává ideálním nástrojem pro práci v týmech

Již jste se mohli seznámit s Beey jako se skvělým editorem pro samostatnou práci pro přepis hlasu do textu a jeho následným upravováním. Věděli jste ale, že Beey je možné využít i pro práci v týmech?  


Přepis a editace textu samy o sobě jsou velmi individuální aktivity, které vyžadují samostatnou práci. Může se ale stát, že množství nahrávek ke zpracování je příliš velké pro jednoho přepisovatele a bylo by výhodnější projekty přerozdělit mezi několik koordinovaných spolupracovníků. Proto lze v Beey nyní pod jeden účet přidružit i další uživatele a vytvořit si svůj pracovní tým. V rámci týmu pak máte například možnost sledovat celkový objem přepsaných nahrávek. Také je možné prohlížet seznam projektů, na kterých jednotliví členové týmu pracovali, stejně jako počet přepsaných minut v daném měsíci za každého přidruženého uživatele. Tyto přehledy je možné dále filtrovat nebo exportovat do tabulky CSV, kterou lze otevřít např. v MS Excel

Výše zmíněné údaje využijete především při plánování a organizaci práce ve skupině několika lidí. Kromě časového rozvržení vám Týmy v Beey pomůžou mít lepší přehled i o počtu využitých kreditů, čímž vám Beey poskytne data potřebná například k rozvržení výdajů na příští měsíc. V rámci týmu má k platební bráně pro nákup kreditů přístup pouze Správce týmu, ale ostatní uživatelé tento sdílený kredit můžou používat pro přepis vlastních nahrávek. 

Kromě organizačních nástrojů jsou zde výhody i při editaci. Uvnitř týmu spolu uživatelé sdílí seznam uložených mluvčích (včetně jejich rolí), tudíž následná editace je rychlejší a přesnější, jelikož si u častěji se vyskytujících osobností stačí vybrat ze seznamu. 

Umožněno je samozřejmě i sdílení projektů. Stačí u konkrétního projektu zadat e-mailovou adresu příjemce a projekt se automaticky objeví v jeho účtu, kde ho může dále editovat. Při odstranění sdíleného projektu k němu daný uživatel pouze ztrácí přístup, nedochází tedy ke ztrátě dat, pokud by projekt jeden z týmu omylem vymazal. 

Další sdílenou nadstavbou jsou uživatelské slovníky. Ty pomůžou zejména v případech, kdy celý tým používá podobný typ nahrávek k přepisu, kde se častěji vyskytují neobvyklá slova či jména. Uživatelský slovník pomůže ke zvýšení úspěšnosti rozpoznání uložených termínů. Stále však zachovává soukromí uživatelských dat, jelikož je společný pouze pro tým a není veřejně přístupný.

Stejně jako ostatní funkce editoru Beey, i Týmy budeme nadále rozvíjet. Mezi plánované funkce patří přerozdělování kreditů v rámci týmu, přehlednější statistiky přepisů a vyšší kontrola Správce týmu nad ostatními uživateli. 


Pokud chcete vyzkoušet týmovou práci v Beey, neváhejte nás kontaktovat na [email protected]. Pomůžeme vám s vytvořením vlastního týmu uživatelů pro editor Beey. 

Přejít nahoru