Beey Idealnym Narzędziem do Pracy w Zespole

Wiecie już, że Beey jest doskonałym edytorem do przetwarzania mowy w tekst i pracy na nim. Ale czy wiecie, że Beey świetnie sprawdza się też w pracy w zespole?   


Może się wydawać, że transkrypcja i edycja tekstu nie wymagają pracy w zespole jako, że często do wykonania określonego zadania wystarczy jedna osoba. Jednakże kiedy nagranie jest zbyt długie, by była w stanie przetworzyć je jedna osoba, bardziej korzystnym rozwiązaniem może być podział projektu pomiędzy kilku pracowników. Beey umożliwia teraz równoczesną pracę kilku osób na jednym koncie, dzięki czemu jesteście w stanie tworzyć zespoły i łatwo monitorować ilość przetwarzanych materiałów. Istnieje też opcja podglądu listy projektów, nad którymi pracują konkretni członkowie zespołu oraz liczby minut przetranskrybowanych w danym miesiącu przez poszczególnych pracowników. Możecie tworzyć też raporty, które można poddać dalszemu filtrowaniu lub eksportować w formie arkusza CSV, który można otworzyć np. w MS Excel.

Powyższe dane mogą okazać się przydatne szczególnie podczas planowania i przydzielania zadań w danym zespole. Beey Teams pozwala również na ciągłe monitorowanie liczby wykorzystanych kredytów, dzięki czemu możecie np. łatwiej zaplanować swoje wydatki na kolejny miesiąc. W ramach danego zespołu tylko Team Manager ma dostęp do opcji zakupu kolejnych kredytów, ale mogą z nich korzystać w swojej pracy wszyscy członkowie zespołu.

Poza monitorowaniem użycia kredytów oferujemy również usprawnienia w procesie edycji tekstu. W ramach danego zespołu wszyscy użytkownicy mają dostęp do tej samej listy zapisanych mówców (oraz ich ról), przez co dalsza edycja jest o wiele szybsza i dokładniejsza, jako że często występujące nazwiska można zwyczajnie wybierać z listy.

Dzielenie się projektem z innym użytkownikiem jest niezwykle łatwe. Wystarczy tylko dodać adres email drugiej osoby do wybranego projektu, a projekt automatycznie pojawi się na jej koncie. Kiedy dzielony projekt zostanie wykasowany, zniknie on tylko z listy osoby, która go wykasowała – jeżeli ktoś wykasuje projekt przez pomyłkę nie traci się żadnych danych.

Słowniki użytkowników to kolejna funkcja, którą można się dzielić. Są one szczególnie przydatne gdy dany zespół prowadzi transkrypcje podobnych nagrań, które zawierają rzadko stosowane nazwy lub określenia. Słownik użytkownika znacznie zwiększa szansę na poprawne rozpoznanie zapisanych wcześniej fraz. Nadal zachowana zostaje przy tym poufność danych jako, że słowniki dostępne są wyłącznie dla członków zespołu.

Nie zamierzamy ustawać w wysiłkach zmierzających do dalszego rozwijania pracy zespołowej w Beey. Zamierzamy wprowadzić w przyszłości opcję przekazywania kredytów w ramach zespołu i tworzenia statystyk. Chcemy też zwiększyć poziom kontroli, jaką Team Manager ma nad innymi członkami zespołu.


Jeżeli chcesz przetestować funkcje pracy zespołowej w Beey skontaktuj się z nami pod [email protected]. Pomożemy Ci w stworzeniu Twojego własnego zespołu w edytorze Beey.

Scroll to Top