Beey Bug Report

  Informacje o błędzie

  Dotkliwość błędu (pole wymagane)


  Priorytet (pole wymagane)


  ID projektu w Beey (pole wymagane)


  Wpisz identyfikator (numer ID) projektu, w którym wystąpił błąd, lub 0, jeśli błąd nie dotyczy projektu.
  Co to jest numer ID projektu?

  Podsumowanie (pole wymagane)


  Opis błędu oraz informacje na temat jego występowania

  Opis (pole wymagane)


  Dodatkowe szczegóły opisujące błąd.
  1. Co robiłeś?
  2. Co się miało stać?
  3. Co się stało zamiast tego?

  Prześlij plik

  Zrzuty ekranu lub filmy ilustrujące zachowanie błędu  Informacje o użytkowniku

  Użytkownik Beey (pole wymagane)


  Twój adres e-mail, którego używasz do logowania

  Twój e-mail


  Adres e-mail, na który mamy odpowiedzieć (jeśli jest inny)

  Scroll to Top